STACJE TRANSFORMATOROWE METALOWE

Produkty

Informacje ogólne:

Kontenerowa stacja transformatorowa typu TSM OZE zaprojektowana według normy IEC 62271-202 jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służy do odbioru energii elektrycznej wyprodukowanej przez odnawialne źródła energii takie jak:

 • farmy fotowoltaiczne,
 • farmy wiatrowe,
 • hydroelektrownie,
 • biogazownie.

Charakterystyka:

Występują dwa typy stacji TSM OZE:

 • TSMz- stacja transformatorowa metalowa z obsługą zewnętrzną,
 • TSMw- stacja transformatorowa metalowa z obsługą wewnętrzną

Stacje transformatorowe TSM to stacje w obudowie metalowej. Typ TSMz dedykowany jest do obsługi z zewnątrz zarówno części niskiego, jak i średniego napięcia, zaś typ TSMw posiada wewnętrzny korytarz obsługi rozdzielnic nn i SN.

Stacje wykonane są ze spawanej klatkowej konstrukcji i wypełnione płytami warstwowymi z wypełnieniem zależnym od przeznaczenia stacji. W standardowym wykonaniu stosuje się płytę o grubości 100 mm z wypełnieniem PIR.

Podłoga w stacji jest wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nn oraz w komorze transformatora na wprowadzenie kabli. Kable SN i nn wprowadzane są z zewnątrz przez otwory przepustowe umieszczone w dolnej części kontenera pod rozdzielnicami nn/SN. Po ułożeniu kabli należy zamontować podłogi techniczne zapobiegające dostaniu się do środka gryzoni.

Standardowa konstrukcja przewiduje możliwość montażu rozdzielnic średniego i niskiego napięcia oraz transformatora do 1250 kVA. Na życzenie istnieje możliwość wyprodukowania stacji dla transformatorów o większych mocach. W standardowej stacji dla OZE zabudowane są również urządzenia do komunikacji z system nadzoru OSD jak również monitoring CCCV. Wszystkie stacje dedykowane dla OZE są wyposażone w siłownie napięcia gwarantowanego zarówno 24 VDC jak i 230 VAC. Pod transformatorem znajduje się szczelna misa olejowa wykonana z blachy mogąca pomieścić 100% oleju transformatora. Komora transformatora jest doskonale wentylowana poprzez zastosowanie żaluzji o stopniu ochrony IP23D.

Rozdzielnice SN i nn stanowią niezależne elementy. W stacjach można stosować rozdzielnice SN o napięciu znamionowym do 36 kV oraz rozdzielnice nn o napięciu do 1000 V.

Istnieją dwie wersje posadowienia stacji: bezpośrednio na zagęszczonym gruncie jak i na fundamencie betonowym, na bloczkach typu F1 lub na fundamencie typu H.

Zalety stacji TSMz i TSMw:

 • niska waga nieprzekraczająca 5 ton (łącznie z aparaturą),
 • bardzo dobra izolacja termiczna poprzez zastosowanie płyt warstwowych,
 • swobodny dostęp do rozdzielnic nn i SN,
 • szczelna misa olejowa będąca integralną częścią kontenera lub jako część fundamentu betonowego,
 • krótki czas montażu na obiekcie,
 • bardzo duże możliwości konfiguracji rozdzielnic SN i nn,
 • zdecydowanie mniejsze koszty transportu oraz instalacji na obiekcie,
 • brak ograniczeń wymiarowych (stacje można wykonać w dowolnych wymiarach).

Parametry techniczne:

 SNnn

Maksymalna moc transformatora

1000 kVA

Moc zainstalowanego transformatora

1000 kVA

Napięcie znamionowe

36 kV

0,8 kV

Znamionowe napięcie izolacji

36 kV

1 kV

Częstotliwość znamionowa/liczba faz

50 Hz/3

Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

70/80 kV

2,5 kV

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50 us)

170/195 kV

8 kV

Prąd znamionowy ciągły pól liniowych

do 1000 A

400 A

Prąd znamionowy ciągły pola transformatorowego

250 A

1600 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1 s)

20 kA

20 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany40 kA/50 kA50 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego rozdzielnic20 kA (1 s)20 kA (0,5 s)
Klasyfikacja IAC stacjiAB – 16 kA – (1 s)
Stopień ochronyIP43 i IP23D
Klasa obudowy10
Maksymalne moc znamionowa transformatorado 3150 kVA
Wytrzymałość dachu na obciążenia2500 N/m2
Wytrzymałość obudowy na udary mechaniczne20 J (IK10)