KONTAKT

REGON: 523886148

NIP: 5472234825

KRS: 0001007126

Oddziały Produkcyjne:

Prezes Zarządu

Krzysztof Langer

Dyrektor Generalny

Magdalena Zahora

PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC nN

Kierownik Prefabrykacji

Rozdzielnic nN

Adam Rudkowski

Zastępca Kierownika Prefabrykacji Rozdzielnic nN

Piotr Goluda

Specjalista Ds. Ofertowania
Rozdzielnic nN

Dorian Kiziok

STACJE TRANSFORMATOROWE ZŁĄCZA KABLOWE SN

Kierownik Działu Ofertowania SN

Krzysztof Kikoń

Specjalista Ds. Ofertowania SN

Łukasz Siwek

Kierownik Produkcji Stacji Transformatorowych Złącz Kablowych SN

Marek Sopata